Vastgesteld bouwkundig erfgoed

D'Oude Bierassyse

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104062   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104062

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis oorspronkelijk met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met insteekverdieping, uit het derde kwart van de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast met een bijkomende vierde bouwlaag in de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

D'Oude Bierassyse

Suikerrui 25 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis oorspronkelijk met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met insteekverdieping, uit het derde kwart van de 16de eeuw, in neoclassicistische stijl aangepast met een bijkomende verdieping in 1875.