Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Helena

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104132   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104132

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Meergezinswoning in beaux-artsstijl, lijstgevel met parement van rode baksteen gecombineerd met witte natuursteen, ontworpen in 1932 door architect Donders Phil.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Helena

Ter Rivierenlaan 60 (Antwerpen)
Meergezinswoning in beaux-artsstijl, lijstgevel met parement van rode baksteen gecombineerd met witte natuursteen, ontworpen in 1932 door architect Donders Phil.