Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis gedateerd 1663

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104202   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104202

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, door een gevelsteen gedateerd 1663.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis gedateerd 1663

Torfbrug 6 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, door een gevelsteen gedateerd 1663.