Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Sint-Denijs-Westrem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-10-1986 tot heden

ID: 10421   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10421

Besluiten

Dorpskom van Sint-Denijs-Westrem
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2212

Beschrijving

De dorpskom van Sint-Denijs-Westrem is beschermd al dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de dorpskom van Sint-Denijs-Westrem als volgt werd gemotiveerd: ”Het geheel werd aangelegd in vrijwel uniforme neotraditionele stijl, volgens een globaal plan op het einde van de 19de eeuw, met enkele woningen in landelijke of neoclassicistisch geïnspireerde stijl.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000778, Dorpskom, advies KCML (1986).


Waarden

De dorpskom met de straat en pleinwanden is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Sint-Denijs-Westrem

Adelaarsstraat, Gemeenteplein, Kleine Gentstraat, Krijzeltand, Loofblommestraat, Oudeheerweg, Sint-Dionysiusstraat (Gent)
De aanleg van de dorpskom van Sint-Denijs-Westrem gebeurde aan het einde van de 19de eeuw in een uniforme traditionele stijl.


Is de omvattende bescherming van

Alleenstaand herenhuis

Adelaarsstraat 5 (Gent)
Iets achterin gelegen alleenstaand herenhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder schilddak (leien), uit tweede helft 19de eeuw.


Burgerhuizen in neotraditionele stijl

Gemeenteplein 3-4 (Gent)
Aansluitende neotraditionele woonhuizen van respectievelijk drie en twee traveeën en twee en één bouwlaag onder zadeldaken (leien, nok evenwijdig aan en loodrecht op de straat), eveneens van circa 1895.


Burgerhuizen in neotraditionele stijl

Gemeenteplein 9-12, 13 (Gent)
Sobere neotraditionele gevelwand met twee bouwlagen en zadeldak (leien), daterend van 1899.


Café 't Zonneke

Gemeenteplein 14 (Gent)
Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met brede zijtrapgevels respectievelijk uitziend in de Oudeheerweg en Krijzeltand, volgens archiefstukken daterend van 1889.


Café Hof van Vlaanderen

Gemeenteplein 6-7 (Gent)
Voormalig café "Hof van Vlaanderen" met heden grijsgeschilderde neotraditionele voorgevel met anderhalve bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (mechanische pannen).


Gemeentehuis van Sint-Denijs-Westrem

Gemeenteplein 2 (Gent)
Neotraditioneel gebouw naar ontwerp van bouwmeester H. Geirnaert en daterend van 1895 (gevelsteen). Bak- en natuurstenen complex bestaande uit een twee bouwlagen hoge en drie traveeën brede lijstgevel.


Hoekhuis In het Gemeentehuis

Gemeenteplein 1 (Gent)
Hoekgebouw met de Loofblommestraat in neotraditionele stijl van 1895. Bakstenen gebouw met voorgevel van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (leien).


Schoolgebouw en dorpswoning

Kleine Gentstraat 2-6 (Gent)
Voormalig schoolgebouwtje, heden omgevormd tot twee huisjes met aangepaste empire getinte voorgevel op een gevelsteen boven de rechterdeur gesigneerd en gedateerd "F. De Coninck fecit - MDCCCXXXIII". Rechts van de huisjes in de vroegere tuin werd circa 1937 een huis in imitatieve empirestijl gebouwd naar ontwerp van architect J. Hebbelynck.