Beschermd monument

Kasteel Achtendries

Beschermd monument van 25-03-1997 tot heden
ID: 10422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10422

Besluiten

Kastelen en domeinen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1997  ID: 3173

Beschrijving

Het kasteel Achtendries is beschermd als monument.Waarden

Kasteel Achtendries is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld voor de architectuurgeschiedenis van een kasteel uit het laatste kwart van de 18de eeuw in classicistische stijl met gewitte bakstenen gevels, met goede verhoudingen en typische gevelordonnantie en achteraan toegevoegde 19de-eeuwse huiskapel.
als getuige van een in oorsprong laat-middeleeuwse, aanzienlijke woning, namelijk een kasteel uit het eind van de 18de eeuw waarvan een deel van de kelderverdieping een rest vormt van een constructie die vermoedelijk behoorde tot een versterkte herenhoeve uit de 15de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Achtendries

Orchideestraat 51-51C (Gent)
Kasteel Achtendries, ook kasteel Voorde geheten. Huidige kasteel in classicistische stijl opgetrokken op de resten van een oudere constructie (zichtbaar in de kelderverdieping) opklimmend tot de late middeleeuwen.