Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Burgerhuis en bijgebouwen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-01-1987 tot heden

ID: 10423   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10423

Besluiten

Stadswoning
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2242

Beschrijving

Deze bescherming betreft de bijgebouwen en een deel van de achtergevel van het 17de-eeuws burgerhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het stadsgezicht als volgt werd gemotiveerd:
”De site achter het hoofdgebouw, waar zich steeds stapelplaatsen, stallingen en een brandstraatje hebben bevonden, speelden een belangrijke rol i.v.m. de 17de- en 18de-eeuwse havenactiviteiten aldaar.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000785, Lievekaai 1, advies KCML (1987).


Waarden

De bijgebouwen en gedeelte van de achtergevel van het gebouw zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis en bijgebouwen

Lievekaai 1, Sint-Widostraat 14-20 (Gent)
Beeldbepalend gebouw opgetrokken uit bak- en zandsteen in de loop van de 17de eeuw, verbouwd in de eerste en tweede helft van de 18de eeuw.