Beschermd monument

Kasteel van Zwijnaarde: omgrachting en buitenwal

Beschermd monument van 25-03-1997 tot heden
ID: 10426   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10426

Besluiten

Kastelen en domeinen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1997  ID: 3173

Beschrijving

De omgrachting en de deels bewaarde buitenwal van het kasteel van Zwijnaarde zijn beschermd als monument.Waarden

De omgrachting van het kasteel van Zwijnaarde en deels bewaarde buitenwal zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als site van het voormalige buitenverblijf van de abten van de Gentse Sint-Pietersabdij, teruggaand tot de 14de eeuw, met herhaaldelijk vernieuwd kasteel doch met behouden, door het water omgeven grondvesten van natuursteen, onder meer voorzien van gesculpteerde wapenschilden van de abdij en abt Joachim Schayck die het kasteel in de 17de eeuw liet wederopbouwen.
als voorbeeld van een brede, haast cirkelvormige walgracht, minstens teruggaand tot de eerste helft van de 14de eeuw als vesting op de linker Schelde-oever, nadien buitenverblijf van de abten van Sint-Pieters en sinds eind 18de eeuw zomerverblijf in particulier bezit.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Zwijnaarde

Joachim Schayckstraat 4, 6 (Gent)
Huidig vrij recent kasteel met omringend park, behouden omwalling en toegangsdreef vanaf het dorpscentrum. Kasteel op U-vormige plattegrond, gebouwd in het midden van het door de watergordel omgeven terras en grondvesten van de voormalige grotere kastelen.