Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vier burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104296   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104296

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ensemble van vier woningen in een combinatie van neoclassicisme en neo-Vlaamserenaissance-stijl, in 1898 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van vier burgerhuizen

Tweelingenstraat 53-59 (Antwerpen)
Ensemble van vier woningen in een combinatie van neoclassicisme en neo-Vlaamserenaissance-stijl, in 1898 getekend door E. Horckmans in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.