Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boterlaarhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
104317
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104317

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Rechthoekig kasteeltje, na brand in 1907 heropgebouwd in neotraditionele stijl, ten westen bijgebouw van één bouwlaag, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boterlaarhof

Vaartweg 438, 444 (Antwerpen)
Rechthoekig kasteeltje, na brand in 1907 heropgebouwd in neotraditionele stijl, ten westen bijgebouw van één bouwlaag, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.