Beschermd monument

Klooster zusters van Liefde en restanten abdij van Terhaegen

Beschermd monument van 16-09-2010 tot heden

ID
10432
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10432

Besluiten

Klooster van de Zusters van Liefde
definitieve beschermingsbesluiten: 16-09-2010  ID: 4761

Beschrijving

Het klooster van de zusters van Liefde en de restanten van de abdij van Terhaegen zijn beschermd als monument. De bescherming omvat de kloostergebouwen met kapel, pandhof, gastenkwartier, hospice en de resterende gebouwen van de voormalige abdij van Terhaegen.Waarden

Het klooster van de zusters van Liefde met kapel, pandhof, gastenkwartier, hospice en resterende gebouwen van de voormalige abdij van Terhagen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Het gebouwencomplex heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de ziekenzorg in Gent. Als moederhuis van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria zijn deze gebouwen illustratief voor de belangrijke rol van de Zusters van Liefde in de zorgverlening en in het onderwijs. De congregatie van de Zusters van Liefde lag mee aan de basis van de vernieuwde zorg voor zieken en de ontwikkeling van het lager, buitengewoon en beroepsonderwijs. De muurkapel met beeld van Onze-Lieve-Vrouw, opgericht aan de abdiswoning door de gebuurte in 1866, is een materiële getuige van de 19de-eeuwse volkse Mariadevotie.

artistieke waarde

De artistieke waarde ligt voornamelijk in het rijkelijk gestoffeerde kapelinterieur in neogotische stijl, gerealiseerd tussen 1897 en 1911 door verschillende Gentse kunstenaarsateliers. Vooral de figuratieve glasramen van de Gentse glazenier Gustave Ladon, de polychrome plaasteren heiligenbeelden in de neogotische nissen tussen de vensters, uitgevoerd door de gebroeders De Lanier, de op koperplaten geschilderde kruisweg van Leo Steel en het wit stenen hoogaltaar en het eikenhouten meubilair naar ontwerp en uitvoering van Albert Synaeve getuigen van een grote ambachtelijke kunde en kunstzin. Ook de nog deels originele muurschilderingen van P. R. Goethals van 1898 en de nieuwe polychromie uitgevoerd door het atelier Bressers tussen 1943 en 1950 bepalen mee het beeld van het neogotische ensemble. De gebrandschilderde ramen van Charles Van Crombrugghe van 1860 uit de vroegere kapel, thans opgesteld in de pandgang, getuigen van een materiaaltechnisch en kwalitatief hoogstaand peil.

historische waarde

Het gebouwencomplex heeft historische waarde als deel van de site van de voormalige cisterciënzerinnenabdij van Terhagen, sinds 1606 gevestigd op deze locatie en waarvan vandaag slecht enkele gebouwen als materiële getuigen resten, namelijk het abdishuis, een 17de-eeuwse vleugel en het huis van de lekenzusters. De abdiswoning en het huis van de lekenzusters waren tevens het verblijf van kanunnik Triest, de eerste overste van de door hem opgerichte congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria en die duidelijk zijn stempel op de congregatie drukte.Tot op vandaag huisvesten de gebouwen het moederhuis van de congregatie van de Zusters van Liefde, gesticht in Lovendegem in 1803 door priester P.J. Triest, en hier gevestigd sinds 1805. Deze congregatie heeft een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling van de ziekenzorg, de krankzinnigenzorg en het onderwijs in binnen- en buitenland en neemt een belangrijke plaats in binnen de "zorggeschiedenis". Typologisch is het huidige kloostercomplex een goed bewaard en representatief voorbeeld van een laat 19de-eeuws kloostercomplex geënt op de oude abdijgebouwen. De sobere bakstenen kloostergebouwen, het gastenkwartier en de pandgang zijn uitgevoerd in een harmonieuze combinatie van sobere neorenaissance en neogotiek, ontworpen door architect E. Van Hoecke-Peeters tussen 1895 en 1898. Architectuurhistorisch zijn deze gebouwen waardevol als belangrijke realisatie binnen het omvangrijke oeuvre van de Gentse architect Emile Van Hoecke, gerealiseerd tussen 1861 tot 1910 en die vanaf de jaren 1880 als huisarchitect van de Zusters van Liefde in hun verschillende vestigingen in Vlaanderen werkzaam was. De rijkelijk gedecoreerde kapel vormt hierin een uniek neogotisch ensemble.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Abdij van Terhaegen

Brandweerstraat 6, Molenaarsstraat 22-30 (Gent)
Voormalige abdij van Terhaegen, later klooster van de zusters van Liefde, Sint-Vincentiuskliniek en -school, Sint-Benedictusschool en -instituut, Sint-Jozef en Sint-Anna. Bouw van een nieuw klooster in de vroege 17de eeuw. Kapel gesitueerd aan de Molenaarsstraat klaar in 1614, klooster voltooid in 1636. Bestaande uit een aantal panden gerangschikt rondom een rechthoekig en een vierkante kloosterhof.