Oorlogsmonument bij Sint-Agneteklooster

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Lindenlei
Locatie Lindenlei 38 (Gent)
Alternatieve naam Rijkshogere Technische en Handelsschool

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/756.1
  • OO003496

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Nijverheidsschool en lagere school uit 1857-1912

Lindenlei 38, Gent (Oost-Vlaanderen)

Op deze site, waar sinds midden 15de eeuw een klooster gevestigd was, werd in 1827 de Nijverheidsschool opgericht en in 1867 een stadsschool voor meisjes. Beide instituten kregen gebouwen in Rundbogenstil naar ontwerp van Adolph Pauli en zijn opvolgers als stadsarchitect.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument. Het monument bevindt zich op het binnenplein van de kloostersite, die later herbestemd werd als Nijverheidsschool.

Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog als hulde aan de slachtoffers verbonden aan de vroegere Nijverheidsschool, later het Koninklijk Technische Atheneum van Gent is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Fraai uitgewerkt monument in arduin met een esthetisch mooi figuratief bronzen beeld naar ontwerp van de Gentse beeldhouwer Louis Dubar. Het betreft een hardstenen beeldhouwwerk van drie meter hoog, samengesteld uit twee verbonden pijlers. Sommige fragmenten zijn in het brons: het figuratief beeld van een zittende jongeling of leerling met een bloemslinger op de knieën, verder een tekstplaat, twee zwaarden met halve lauwerkrans en het Belgische wapenschild. De jongeling zit stil en sereen en symboliseert rouw en verdriet om de medeleerlingen die hun leven lieten voor het vaderland. Figuurschilder en beeldhouwer Louis Dubar (Gent 1879-1951) was lid van de Genstse Kunst en Letterkring, waar hij vooral samen met Gustave en Leon Desmet van de Latemse School deelnam aan diverse groepstentoonstellingen. Hij werkte onder meer samen met het Gentse beeldhouwersatelier van Aloïs De Beule.

historische waarde

Het monument werd in 1923 onthuld als huldebetoon aan de gesneuvelde en opgeëiste leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten van de vroegere Nijverheidsschool, later het Koninklijk Technisch Atheneum van Gent. Na de Tweede Wereldoorlog ook opgedragen aan de burgerlijke slachtoffers verbonden aan de school.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Als rouwbetoon van een scholengemeenschap, om haar leerlingen en leerkrachten die het leven lieten voor het vaderland niet te vergeten en blijvend te eren.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.