Beschermd monument

Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek: oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

ID
10436
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10436

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4889

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.Waarden

Het oologsmonument Eerste Wereldoorlog als hulde aan de slachtoffers verbonden aan het Koninklijk Atheneum van Gent is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Op een hoge sokkel staat een strijdvaardige naakte manfiguur, die enkel een lendendoek draagt. In zijn rechterhand houdt hij een zwaard, dat hij met gestrekte arm de lucht in steekt. In zijn linkerhand houdt hij een vlag of vaandel vast. Expressief, retorisch beeldhouwwerk als symbool voor de overwinningstrijd voor het vaderland. Op de betonnen sokkel de tekst "PRO PATRIA". Het bronzen beeld is een ontwerp van de Gentenaar Carl De Cock en werd uitgevoerd in het Brusselse atelier Verbeyst.

historische waarde

Het oorlogsmonument werd in 1920 opgericht en onthuld op initiatief van het 'comiteit voor de oprichting van een gedenkteken aan de leerlingen en oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum', financieel gesteund door de stad Gent. Na de Tweede Wereldoorlog ook opgedragen aan de burgerlijke slachtoffers verbonden met het Koninklijk Atheneum van Gent.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Als huldebetoon van de scholengemeenschap, het gewezen Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht te Gent, om zijn leerlingen, oud-leerlingen en leerkrachten, die heldhaftig streden voor het vaderland en daarbij hun leven lieten, niet te vergeten.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek met oorlogsmonument

Baudelostraat 50, Beverhoutplein 15-20, 22, Ottogracht 4 (Gent)
Voormalige abdij van Baudeloo, heden Koninklijk Atheneum en Stadsbibliotheek. Sinds 1259 bevond zich in de Waterwijk aan de Ottogracht te Gent een refugiehuis voor de cisterciƫnzers van de abdij van Baudeloo bij Sinaai.