Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Appartementsgebouw in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
104388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104388

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Appartementsgebouw in art-decostijl gebouwd in opdracht van Meir Geldzähler, naar een ontwerp door de architect David Moëd uit 1935. Het complex dat zeven appartementen omvat, maakt deel uit van een groep van een vijftiental hoogbouwflats, die tijdens het latere interbellum rond het Stadspark of in zijn onmiddellijke omgeving werden opgetrokken.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Appartementsgebouw in art-decostijl

Van Eycklei 13 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in art-decostijl gebouwd in opdracht van Meilech Geldzähler, naar een ontwerp door de architect David Moëd uit 1935. Het complex dat zeven appartementen omvat, maakt deel uit van een groep van een vijftiental hoogbouwflats, die tijdens het latere interbellum rond het Stadspark of in zijn onmiddellijke omgeving werden opgetrokken.