Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Koninklijke opera en burgerhuizen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10439
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10439

Besluiten

Woningen: gevels en bedaking en opera: gevelwand
definitieve beschermingsbesluiten: 18-04-1994  ID: 2661

Beschrijving

De gevelwand van de koninklijke opera en de gevels en bedaking van de burgerhuizen in de Schouwburgstraat samen met de hoekpanden op Kouter en Koophandelsplein te Gent zijn beschermd als stadsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het stadsgezicht als volgt werden gemotiveerd:
”als voorbeeld van een stedenbouwkundig ontwerp daterend van 1837 voorzien van homogene, bepleisterde gevelwanden in neoclassicistische stijl.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000883, Gent Schouwburgstraat Opera, advies KCML (1994).


Waarden

De Schouwburgstraat met gevels en bedaking van de huizen nummers 2 tot 22 met de gevels van de omlopende hoekpanden op de Kouter en het Koophandelsplein en de gevelwand van de Opera zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Koophandelsplein 14-17, 18, Schouwburgstraat 18-26 (Gent)
Rijhuis van acht traveeën, vier bouwlagen en een plat dak, uit begin 19de eeuw.


Koninklijke Opera en Posterijen

Koophandelsplein 21-22, Schouwburgstraat 3-7 (Gent)
De Koninklijke Opera werd in 1837-40 door architect Louis Roelandt gebouwd waar vroeger de Sint-Sebastiaansgile zetelde. Het neoclassicistisch complex werd aan de zijde van het Koophandelsplein in 1910-13 uitgebreid met post-telegraafkantoor en vredegerecht onder leiding van Charles Van Rysselberghe.


Neoclassicistisch gevelscherm

Koophandelsplein 18, Kouter 98, 98A, Schouwburgstraat 4, 8-26, 12A-D (Gent)
Neoclassicistisch gevelscherm van negentien traveeën en drie en een halve bouwlaag van 1837.