Oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Antwerpsesteenweg
Locatie Antwerpsesteenweg zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/759.1
  • OO003499

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsmonument

Antwerpsesteenweg zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

In een cirkelvormig bloemenperk werd in 1926 een herdenkingsmonument geplaatst ter ere van de gesneuvelden, opgeëisten en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Sint-Amandsberg. De beeldhouwer van dit gedenkteken is Aloïs De Beule.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.

Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Sint-Amandsberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

In een rond afgeboord perk staat een hoge arduinen sokkel bekroond met een bronzen allegorisch beeld van de overwinningsgodin, die met beide handen het zwaard en de lauwerkrans in de lucht steekt als symbolen van overwinning en heldenmoed. Tegen de zeskantige zuil staan drie levensgrote expressieve beelden in arduin, voorstellend een soldaat, een opgeëiste arbeider en een burger. De panelen tussen de beelden vermelden de namen van de vele slachtoffers. Expressief monumentale beeldengroep representatief voor het oeuvre van beeldhouwer Aloïs de Beule, die meer dan twintig oorlogsmonumenten realiseerde. De vier plastische figuren en de gebruikte symboliek zijn steeds wederkerende thema's in de realisatie van vele oorlogsmonumenten. Aloïs De Beule (Zele 1861 - Gent 1935) volgde opleiding aan de Academie van Gent en werkte onder meer in het atelier van Mathias Zens. Hij richtte te Gent een eigen atelier op voor religieuze kunst. Belangrijke medewerkers waren beeldhouwers Oscar Sinea, Geo Verbanck, Louis Du Bar, Leo Sarteel, Modest Van Hecke, Achille Moortgat en Jules Vits. De Beule evolueerde van een hoofdzakelijke neogotische kunst naar monumentale realistische expressieve beeldhouwkunst.

historische waarde

Oorlogsmonument ter herdenking van de vele gesneuvelden, de opgeëisten en de burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog van Sint-Amandsberg, opgericht in 1926.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.