Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stallencomplex Bakkerij Volkslust

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104414   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104414

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex bestaande uit de vroegere paarden- en hondenstallen, wagenhuizen, conciërgewoning en smidse van bakkerij Volkslust, in verschillende bouwfases opgetrokken tussen 1907 en 1912. De gebouwen waren een uitbreiding van de aan de overzijde van de straat gelegen, uit 1903 daterende bakkerij Volkslust, en vormen er nog steeds een ensemble mee dat getuigt van de historische, begin-20ste-eeuwse bebouwing van de straat.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stallencomplex Bakkerij Volkslust

Van Heybeeckstraat 26 (Antwerpen)
Complex bestaande uit de vroegere paarden- en hondenstallen, wagenhuizen, conciërgewoning en smidse van bakkerij Volkslust, in verschillende bouwfases opgetrokken tussen 1907 en 1912. De gebouwen waren een uitbreiding van de aan de overzijde van de straat gelegen, uit 1903 daterende bakkerij Volkslust, en vormen er nog steeds een ensemble mee dat getuigt van de historische, begin-20ste-eeuwse bebouwing van de straat.