Beschermd monument

Huis De Kapelle

Beschermd monument van 24-10-2012 tot heden

ID
10442
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10442

Besluiten

Woning De Kapelle
definitieve beschermingsbesluiten: 24-10-2012  ID: 5072

Beschrijving

Huis De Kapelle is beschermd als monument.Waarden

Huis, ook bekend als Huis De Kapelle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het Huis De Kapelle, bestaande uit twee historische bouwfases achter een eenheid vormende voorgevel in neogotische stijl: Huisvleugel opgetrokken in 1882-1884 in de toen bij de burgerij geliefde, modieuze en prestigieuze late neogotiek. De bouwheer, Victor Braeckman, brouwer en tweede burgemeester van Sint-Amandsberg, trok daartoe de beste architecten en kunstenaars van zijn tijd aan die allen werkten in de neogotische stijl. In 1941 werd de vleugel omgebouwd tot zelfstandige woning, door Hipolyte De Schryver, beëdigd meetkundige-schatter, door toevoeging van één travee in eveneens neogotische stijl. De perfecte aanvulling wijst op het uitzonderlijke lange doorleven van de neogotiek, tot in de jaren '40 van de 20ste eeuw. De uitbreiding van de voorgevel werd ontworpen door de internationaal gewaardeerde kunstenaar Herman Verbaere.

artistieke waarde

Het Huis De Kapelle, bestaande uit twee historische bouwfases achter een eenheid vormende voorgevel in neogotische stijl: Huisvleugel uit 1882-1884, gebouwd als gesamtkunstwerk (exterieur, interieur, binnenschrijnwerk, meubilair in het tuinsalon [tafel + acht stoelen, twee buffetkasten], lambriseringen, parketten, muurschilderingen, balkenlagen, gebrandschilderd glas-in-lood, ... ) met waardevol en artistiek hoogstaand neogotisch ex- en interieur (salon aan straatzijde, salon aan tuinzijde, erkerkamer op de eerste verdieping) ontworpen door Modeste De Noyette, vooraanstaand neogotisch architect. De voorgevel met erker en de achtergevel met traptoren zijn naar vormgeving kenmerkend voor de pittoreske stijl die eigen is aan de ontwerpen van De Noyette. Het interieur herbergt twee salons met indrukwekkende schouwmantels in natuursteen, hout en polychromie, gesculpteerd houtwerk (lambriseringen, binnenschrijnwerk, ook in de verbindingsgang) van de vooraanstaande sculpteur Remi Rooms in de voor hem typische speelsere neogotische stijl, en zeer kwalitatieve muurschilderingen (onder andere op gemaroufleerde doeken in het tuinsalon) van de hand van kunstschilder De Pauw, vermoedelijk Robert De Pauw, vooraanstaand neogotisch kunstschilder. De volledige decoratie steunt op neogotische motieven met vierlobben, afbeelding van de vier seizoenen, jachtscènes, wapenschilden, ... In 1941 werd de vleugel omgebouwd tot zelfstandige woning door de toevoeging van één travee in eveneens neogotische stijl. De perfecte aanvulling van de voorgevel werd ontworpen naar een tekening gemaakt door Herman Verbaere, vooraanstaand kunstenaar uit het midden van de 20ste eeuw die vele nationale en internationale (staats)opdrachten volbracht. Zijn grote interesse in oude gebouwen en stadsgezichten en zijn lidmaatschap van de PCML verklaren het romantisch, pittoreske neogotische ontwerp dat hij maakte voor Huis De Kapelle.

sociaal-culturele waarde

Huis De Kapelle bestaande uit twee historische bouwfases achter een eenheid vormende voorgevel in neogotische stijl: Het oudste deel is de huisvleugel met waardevol en artistiek hoogstaand neogotisch interieur naar verluidt opgetrokken door Victor Braeckman, tweede burgemeester van Sint-Amandsberg, als representatieve ruimte bij zijn brouwershuis voor het ontvangst van de notabelen en hoogwaardigheidsbekleders van zijn tijd. Huis voor de eerste keer De Kapelle genoemd op de tekening door de vooraanstaande Belgische kunstenaar Herman Verbaere.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Kapelle

Antwerpsesteenweg 233 (Gent)
Neogotisch herenhuis opgevat als een enkelhuis met twee traveeën en twee bouwlagen. Brede rechter venstertravee bekroond met een trapgevel van 1882-1884 ontworpen door Modeste De Noyette, links uitgebreid in 1941 met de deurtravee met lijstgevel en getrapt dakvenster, ontworpen door Emiel Buysse en Leo Lefebure.