Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Modernistisch woon- en bedrijfspand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104432

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Modernistisch woon- en bedrijfspand gebouwd in opdracht van Theodoor Bauwens, naar een ontwerp door de architect Alfons Francken uit 1938. De nieuwbouw uitgevoerd door de aannemer U. Bogaert-Brock uit de Landbouwstraat, sloot aan op een bestaand fabrieksgebouw achteraan op het perceel.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistisch woon- en bedrijfspand

Van Luppenstraat 55-57 (Antwerpen)
Modernistisch woon- en bedrijfspand gebouwd in opdracht van Theodoor Bauwens, naar een ontwerp door de architect Alfons Francken uit 1938. De nieuwbouw uitgevoerd door de aannemer U. Bogaert-Brock uit de Landbouwstraat, sloot aan op een bestaand fabrieksgebouw achteraan op het perceel.