Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104437   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104437

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening gebouwd door landmeter-architect Jos. Egide Spanoghe, naar een ontwerp uit 1872, volgens de jaarstenen voltooid in 1873.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Van Noortstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, voor eigen rekening gebouwd door landmeter-architect Jos. Egide Spanoghe, naar een ontwerp uit 1872, volgens de jaarstenen voltooid in 1873.