Chartreuse

Beschermde archeologische site van 20-04-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Michiels
Straat Heidelbergstraat, Rijselstraat, Stuivenbergstraat, Chartreuseweg
Locatie Chartreuseweg, Heidelbergstraat, Rijselstraat, Stuivenbergstraat (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.04/31005/101.1
  • OW002661

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Chartreuse

Chartreuseweg, Heidelbergstraat, Rijselstraat, Stuivenbergstraat (Brugge)

De zone omvat de archeologische sporen van de Chartreuse, gedetecteerd aan de hand van luchtfotografie en oppervlaktekartering.

Beschrijving

De bescherming omvat de archeologische sporen van de Chartreuse, gedetecteerd aan de hand van luchtfotografie en oppervlaktekartering.

Waarden

De Chartreuse is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde, wetenschappelijke waarde

Door luchtfotografische verkenningen werden meerdere grote verkleuringen waargenomen die onomstotelijk wijzen op de aanwezigheid van waardevolle archeologische sporen en structuren. Gelet op de aard en dichtheid van de sporen, zichtbaar op de luchtfoto's, gaat het zowel om vindplaatsen die te interpreteren zijn als verdwenen nederzettingsstructuren of als sites die zich duidelijk in de funeraire en de rituele sfeer bevinden. Een aantal sporen uit de funeraire en rituele sfeer zijn in verband te brengen met grafmonumenten uit de Bronstijd en/of de Romeinse tijd; daarnaast zijn ook bewoningssporen te herkennen die te dateren zijn in de Middeleeuwen.
De sporen zichtbaar op de luchtfoto's vertegenwoordigen slechts een fractie van het aanwezige bodemarchief. Dit maakt het volledige gebied een zone met een bijzonder hoge cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde. Een behoud van de archeologische erfgoedwaarden in situ is dan ook verantwoord.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.