Beschermd monument

Stadsschool n°7

Beschermd monument van 08-06-1995 tot heden
ID: 1045   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1045

Besluiten

Stadsschool nummer 7 en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1995  ID: 2895

Beschrijving

De stadsschool n°7 te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de volledige school met inbegrip van het klasgebouw, de twee openluchtspeelplaatsen, de ommuring en de directeurswoning.


Waarden

De Stadsschool n° 7 met inbegrip van de ommuring en de speelplaatsen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
- een meisjesschool voor kleuter- en lager onderwijs in 1909-1910 gebouwd door stadsarchitect E. Frische (1850-1919) naar het voorbeeld van de modelschool (1879) van architect E. Hendrickx aan de Brusselse Boulevard du Hainaut. Vooral typerend voor dit school type is de centrale overdekte hal met zenitale verlichting waarlangs de twaalf klassen over twee niveaus liggen gegroepeerd. De intact bewaarde school n° 7 wijkt slechts af van het typeplan doordat de eclectisch geïnspireerde directeurswoning en het klassengebouw twee afzonderlijke volumes vormen, terwijl de twee speelplaatsen aansluitend op de langszijden van de school volledig conform het plan werden aangelegd.
- een architecturaal geslaagde combinatie van baksteen- en ijzerbouw met aanzienlijke ruimtelijke kwaliteiten, is illustratief voor het vrij omvangrijke oeuvre van stadsarchitect Frische, dat gekenmerkt wordt door een evenwichtige gevelopbouw en een functioneel karakter, waarbij traditionele materialen worden aangewend in combinatie met ijzerconstructies. Van het Leuvense vormt school n° 7 een belangrijk voorbeeld van het gebruik van gietijzer als zichtbaar, structurerend en decoratief materiaal waarbij de vrij aanzienlijke overspanning werd gerealiseerd door polonceauspanten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadsschool nr. 7

Parkstraat 126, Weldadigheidsstraat 76 (Leuven)
School 7 werd in opdracht van het Leuvense stadsbestuur gebouwd tussen 1910 en 1911. Het door stadsarchitect Eugène Frische ontworpen complex omvat een directeurswoning, een klassengebouw en twee openluchtspeelplaatsen.