Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104503   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104503

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. Het pand werd in 1908 naar ontwerp van de architect Alfred Portielje uitgebreid en aangepast in opdracht van toenmalig eigenaar, de bankier Jules Stappers.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 113 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. Het pand werd in 1908 naar ontwerp van de architect Alfred Portielje uitgebreid en aangepast in opdracht van toenmalig eigenaar, de bankier Jules Stappers.