Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van twee eclectische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104504   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104504

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de bankier Jules Stappers, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1901. Individueel geconcipieerd envan een verschillend type, was het voorname nummer 115 vermoedelijk bestemd als privé-residentie van de bankier, en het meer bescheiden nummer 117 voor verhuur. Stappers was ook eigenaar van het aanpalende burgerhuis, dat hij in 1908 liet moderniseren naar een ontwerp door de beginnende architect Alfred Portielje.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van twee eclectische burgerhuizen

Van Schoonbekestraat 115-117 (Antwerpen)
Geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van de bankier Jules Stappers, naar een ontwerp door de architecten August Cols en Alfried Defever uit 1901. Individueel geconcipieerd envan een verschillend type, was het voorname nummer 115 vermoedelijk bestemd als privé-residentie van de bankier, en het meer bescheiden nummer 117 voor verhuur. Stappers was ook eigenaar van het aanpalende burgerhuis, dat hij in 1908 liet moderniseren naar een ontwerp door de beginnende architect Alfred Portielje.