Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104510   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104510

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer Crighton, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1897.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 125 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer Crighton, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1897.