Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104510   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104510

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer Crighton, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1897.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 125 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met neorenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van de heer Crighton, naar een ontwerp door de architect Ernest Pelgrims uit 1897.