Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104531   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104531

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ensemble van twee voorname burgerhuizen in eclectische stijl, gelijktijdig gebouwd naar ontwerpen door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901. Opdrachtgever van het nummer 29 was Eugène Davidis, van het nummer 31 de weduwe A. Krawehl.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 29-31 (Antwerpen)
Ensemble van twee voorname burgerhuizen in eclectische stijl, gelijktijdig gebouwd naar ontwerpen door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901. Opdrachtgever van het nummer 29 was Eugène Davidis, van het nummer 31 de weduwe A. Krawehl.