Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104538   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104538

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrisch geheel van vijf burgerhuizen in second-empirestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1863 gebouwd in opdracht van Jean Schul. Deze grondeigenaar liet een jaar later even verderop dwars door hetzelfde bouwblok de Schulstraat aanleggen, en in 1872 twee symmetrische burgerhuizen bouwen op de hoeken van deze nieuwe straat met de van Van Schoonbekestraat.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Geheel van vijf gekoppelde burgerhuizen in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 47-55 (Antwerpen)
Symmetrisch geheel van vijf burgerhuizen in second-empirestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1863 gebouwd in opdracht van Jean Schul. Deze grondeigenaar liet een jaar later even verderop dwars door hetzelfde bouwblok de Schulstraat aanleggen, en in 1872 twee symmetrische burgerhuizen bouwen op de hoeken van deze nieuwe straat met de van Van Schoonbekestraat.