Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104547   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104547

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, opdrachtgever, ontwerper noch aannemer zijn gekend.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 74 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl, te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, opdrachtgever, ontwerper noch aannemer zijn gekend.