Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis De Grooff

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
104553
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104553

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bejaardentehuis gebouwd in opdracht van de Commissie voor Openbare Onderstand, naar een ontwerp in art-decostijl door de architect Frits de Mont uit 1927. Het project betrof de verbouwing en uitbreiding van een bestaand godshuis met dezelfde naam, dat de drie linker traveeën van de voorbouw omvatte.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis De Grooff

Van Trierstraat 32 (Antwerpen)
Bejaardentehuis gebouwd in opdracht van de Commissie voor Openbare Onderstand, naar een ontwerp in art-decostijl door de architect Frits de Mont uit 1927. Het project betrof de verbouwing en uitbreiding van een bestaand godshuis met dezelfde naam, dat de drie linker traveeën van de voorbouw omvatte.