Circulaire structuur Ver-Assebroek

Beschermde archeologische site van 19-03-2012 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Assebroek
Straat Kerkdreef
Locatie Kerkdreef (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.04/31005/104.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Circulaire structuur Ver-Assebroek

Kerkdreef (Brugge)

De archeologische zone omvat de circulaire structuur van Ver-Assebroek.

Beschrijving

De bescherming omvat de circulaire structuur van Ver-Assebroek.

Waarden

De circulaire structuur Ver-Assebroek is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde, wetenschappelijke waarde

Ten zuiden van de kerk van Ver-Assebroek, in de meersen, bevinden zich de restanten van een opmerkelijk kasteel. Dit kasteel werd gebouwd op het einde van de 12de of het begin van de 13de eeuw en reeds in de vroege 16de eeuw verlaten. Bouwheren waren de heren van Assebroek, die behoorden tot de middeleeuwse topadel.
Het meest opmerkelijke aan deze site zijn de morfologie en de landschappelijke inplanting. Het betreft een klein, slechts licht opgehoogd en perfect cirkelvormig opperhof, dat omgeven wordt door vier zeer brede en concentrische grachten, van elkaar gescheiden door aarden wallen. Het opperhof werd bekroond door één of meerdere gebouwen en waarschijnlijk omgeven door een ringmuur. Er is een directe historische en fysieke link met de kerk, die zich op het voormalige neerhof bevond. De circulaire structuur is zeer goed waar te nemen vanuit de lucht, maar ook van op de begane grond tekenen de cirkels zich bij hoge waterstand duidelijk af in het grasland.
Dit opmerkelijk kasteel behoort tot een type (de zgn. "ronde kastelen") dat in Vlaanderen tot nog toe niet werd aangetroffen; er zijn enkel voorbeelden gekend uit Noord-Nederland. Uit de studie van deze sites bleek dat de zgn. ronde kastelen een duidelijke afgebakende groep vormen, daterend in de 13de/14de eeuw en doorgaans opgericht door de hogere adel. Ze vormen een overgangstype tussen de oudere mottekastelen en de stenen burchten. Ook binnen dit type kastelen neemt Assebroek een bijzondere plaats in omwille van zijn omvang en indrukwekkende verschijning.
De goede bewaartoestand van de archeologische restanten en de herkenbaarheid in het landschap zorgen ervoor dat een bescherming als archeologische zone gerechtvaardigd is, waarbij het behoud van de archeologische waarden voorop staat.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.