Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Elisabethgasthuis met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-10-1986 tot heden

ID: 1046   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1046

Besluiten

Sint-Elisabethcomplex en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2210

Beschrijving

Het Sint-Elisabethgasthuis met omgeving is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het gehele bouwblok dat vroeger tot de site van het Sint-Elisabethgasthuis behoorde.Waarden

Het bouwblok, als groepering van meerdere monumenten met omgevende bestanddelen, is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Elisabethgasthuis

Koning Albertstraat 12-18, 16A-B (Diest)
Het Sint-Elisabethgasthuis, vroeger Groot Gasthuis genaamd, bestaat sinds 1250 op haar huidige locatie. De klooster- en hoevegebouwen dateren uit de 17de eeuw, de apotheek werd in 1710 geopend en de kapel werd in 1780 heringericht. Het ziekenhuiscomplex herbouwd door het stadsbestuur tijdens het tweede en derde kwart van de 19de eeuw.