Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104615   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104615

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeltje Hof Mertens of Gulden Poort

Veltwijcklaan 1 (Antwerpen)
Bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder gecombineerde leien bedaking, in neo-Vlaamserenaissance-stijl, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.