Beschermde archeologische site

Hoge Hof

Beschermde archeologische site van 16-03-2012 tot heden

ID
10462
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10462

Besluiten

Hoge Hof
definitieve beschermingsbesluiten: 16-03-2012  ID: 5008

Beschrijving

De bescherming omvat het Hoge Hof van Helkijn.Waarden

Het Hoge Hof is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde

Het kasteel van de bisschoppen van Doornik klimt minstens op tot de 12de eeuw. Bij verkennende archeologische opgravingen(1978-1983) werden de goed bewaarde restanten aangetroffen van een middeleeuwse burcht, die in de 17de eeuw werd verbouwd tot een indrukwekkend residentieel paleis dat de vergelijking met de groten uit zijn tijd kon doorstaan. Vanuit dit kasteel domineerden de bisschoppen van Doornik de omgeving als wereldlijke heren. Op het einde van de 18de eeuw werd het kasteel bovengronds ontmanteld en werd het volledige domein omgezet in landbouwgrond. Het Hoge Hof van Helkijn speelde een voorname rol in de politieke geschiedenis en kan derhalve als één van de belangrijkste kastelen in de Vlaams-Franse grensstreek worden beschouwd. Het kasteel oefende als machtspoel een grote impact uit op zijn directe omgeving, waaronder de dorpskern van Helkijn. De goede bewaartoestand van de archeologische restanten en de herkenbaarheid in het landschap zorgen ervoor dat een bescherming als archeologische zone gerechtvaardigd is, waarbij het behoud van de archeologische waarden voorop staat.

wetenschappelijke waarde

Het kasteel van de bisschoppen van Doornik klimt minstens op tot de 12de eeuw. Bij verkennende archeologische opgravingen(1978-1983) werden de goed bewaarde restanten aangetroffen van een middeleeuwse burcht, die in de 17de eeuw werd verbouwd tot een indrukwekkend residentieel paleis dat de vergelijking met de groten uit zijn tijd kon doorstaan. Vanuit dit kasteel domineerden de bisschoppen van Doornik de omgeving als wereldlijke heren. Op het einde van de 18de eeuw werd het kasteel bovengronds ontmanteld en werd het volledige domein omgezet in landbouwgrond. Het Hoge Hof van Helkijn speelde een voorname rol in de politieke geschiedenis en kan derhalve als één van de belangrijkste kastelen in de Vlaams-Franse grensstreek worden beschouwd. Het kasteel oefende als machtspoel een grote impact uit op zijn directe omgeving, waaronder de dorpskern van Helkijn. De goede bewaartoestand van de archeologische restanten en de herkenbaarheid in het landschap zorgen ervoor dat een bescherming als archeologische zone gerechtvaardigd is, waarbij het behoud van de archeologische waarden voorop staat.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoge Hof

Kasteeldreef (Spiere-Helkijn)
De archeologische zone omvat het Hoge Hof van Helkijn, het kasteel van de bisschoppen van Doornik dat minstens opklimt tot de 12de eeuw.