Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104631   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104631

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Waterkasteel Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een U-vormig waterkasteel uit de 16de eeuw, gelegen binnen een landschapspark, en een neerhof aan noordzijde met centraal poortgebouw, door een lindedreef verbonden met de Veltwijcklaan.