Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Aurora

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104643   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104643

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in cottagestijl, geaccentueerd door brede volledig gecementeerde, driezijdige erker met mijtervormige topgevel, gebouwd in 1927 door architect Fr. Cannoot.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Aurora

Venneborglaan 1 (Antwerpen)
Burgerhuis in cottagestijl, geaccentueerd door brede volledig gecementeerde, driezijdige erker met mijtervormige topgevel, gebouwd in 1927 door architect Fr. Cannoot.