Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Half vrijstaande modernistische woning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104644

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Sobere burgerwoning, straatgevel met alleen vensteropeningen zonder omlijsting, ontworpen in 1929 door architect Alfons Francken.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Half vrijstaande modernistische woning

Venneborglaan 10 (Antwerpen)
Sobere burgerwoning, straatgevel met alleen vensteropeningen zonder omlijsting, ontworpen in 1929 door architect Alfons Francken.