Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Ghislenus: toren

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

ID: 10466   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10466

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Ghislenus is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Ghislenuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Ghislenus

Waarschootdorp zonder nummer (Lievegem)
Tijdens oudejaarsnacht 2001-2002 werd de kerk door een moedwillige brandstichting geteisterd waardoor ze nagenoeg volledig vernield werd. Enkel de kerktoren en een deel van de zijbeuk is blijven staan.