Beschermd monument

Station Haaltert

Beschermd monument van 23-02-2005 tot heden
ID: 10467   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10467

Besluiten

Spoorwegstation Haaltert
definitieve beschermingsbesluiten: 23-02-2005  ID: 4349

Beschrijving

Het station van Haaltert is beschermd als monument.


Waarden

Het spoorwegstation is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

waaronder de historische, in casu architectuurhistorische waarde : als voorbeeld van een station met de karakteristieken van het gebouwd patrimonium van de stichtende maatschappij 'L'Ouest de Belgique' o.a. gekenmerkt door de aanwezigheid van gevelritmering door geblokte pilasters en rondboogvormige muuropeningen, muurbanden en spiegelfries van baksteen. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij 'L' Ouest de Belgique' in het bijzonder circa 1866-1867 werd toegepast.

industrieel-archeologische waarde

waaronder de historische, in casu architectuurhistorische waarde : als voorbeeld van een station met de karakteristieken van het gebouwd patrimonium van de stichtende maatschappij 'L'Ouest de Belgique' o.a. gekenmerkt door de aanwezigheid van gevelritmering door geblokte pilasters en rondboogvormige muuropeningen, muurbanden en spiegelfries van baksteen. Het betreft hier tevens een materiële illustratie van de bouwstijlen die door privé-maatschappijen in het algemeen en de maatschappij 'L' Ouest de Belgique' in het bijzonder circa 1866-1867 werd toegepast.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Haaltert

Stationsstraat 164 (Haaltert)
Standaard-station op de lijn Brussel-Kortrijk. Eénlaags bakstenen gebouw van zeven traveeën met centrale verhoging van drie traveeën als ruimte voor de stationschef, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.