Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa José

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104675   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104675

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ruime, half vrijstaande burgerwoning in art-deco met parement in bruine baksteen gecombineerd met gecementeerde en witgeschilderde partijen rondom de muuropeningen, ontworpen in 1929.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa José

Venneborglaan 63 (Antwerpen)
Ruime, half vrijstaande burgerwoning in art-deco met parement in bruine baksteen gecombineerd met gecementeerde en witgeschilderde partijen rondom de muuropeningen, ontworpen in 1929.