Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Art-deco-burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104685   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104685

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, lijstgevel met parement van rode baksteen gecombineerd met gecementeerde muurdelen, ontworpen in 1928 door bouwmeester Frans Blommaert.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Art-deco-burgerhuis

Venneborglaan 80 (Antwerpen)
Burgerhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, lijstgevel met parement van rode baksteen gecombineerd met gecementeerde muurdelen, ontworpen in 1928 door bouwmeester Frans Blommaert.