Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104745   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104745

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. De woning kwam door de aanleg van de Jan Blockxstraat in 1903 in half open bebouwing te staan. Toenmalig eigenaar J. Rooses liet in 1909 vensteropeningen en een 17de-eeuwse barokpoort aanbrengen in de zijgevel en tuinmuur, naar een ontwerp door de architect Guillaume Rooses uit 1908.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 31 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer zijn gekend. De woning kwam door de aanleg van de Jan Blockxstraat in 1903 in half open bebouwing te staan. Toenmalig eigenaar J. Rooses liet in 1909 vensteropeningen en een 17de-eeuwse barokpoort aanbrengen in de zijgevel en tuinmuur, naar een ontwerp door de architect Guillaume Rooses uit 1908.