Hoeve Hof van Parijs: boerenwoning, stal en duiventoren

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lovendegem
Deelgemeente Lovendegem
Straat Appensvoordestraat
Locatie Appensvoordestraat 96 (Lovendegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44036/103.1
  • 4.01/44036/104.1
  • OO001217

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Hof van Parijs

Appensvoordestraat 96, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)

De hoeve Hof van Parijs was voorheen een hofstede van het zogenaamde 'Goed Ten Velde', leen van de heerlijkheid Ter Straeten. De hoeve met losse bestanddelen is deels omgracht en bevindt zich naast de toegangsdreef tot het ernaast gelegen kasteel.

Beschrijving

Het woonhuis, de stal naast de woning en de duiventoren met uitzondering van de annexe links van het Hof van Parijs, gelegen langs de Appensevoordestraat te Lovendegem, zijn beschermd als monument. De andere gebouwen en de omgeving van de hoeve werden in hetzelfde besluit beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het woonhuis, de stal naast de woning en de duiventoren (met uitzondering van de annexe met lessenaarsdad) van het Hof van Parijs als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een open hoevetype, eertijds omringd door een gracht. De duiventil met pannenzadeldak dateert uit de laat 17de-begin 18de eeuw. Het 19de-eeuwse woonhuis met een oudere kern heeft ook een pannen zadeldak en is voorzien van diefijzers voor de ramen.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000751, Hof van Parijs met omgeving, advies KCML (1986).

Waarden

Het Hof Van Parijs, zijnde het woonhuis, stal naast de woning en de duiventoren met uitzondering van de annexe links, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.