Beschermd monument

Hoeve Goed te Zoetendale: boerenwoning

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 10481   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10481

Besluiten

Goed Zoetendale: woonhuis en toegangsdreef
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2962

Beschrijving

De boerenwoning van de hoeve Goed te Zoetendale is beschermd als monument.Waarden

Het woonhuis van het zogenaamde Goed te Zoetendale is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voormalig pachthof opgericht door de vroegere Abdij van Zoetendale te Maldegem, teruggaand tot de 13de eeuw, in de 16de tot 18de eeuw in het bezit van de Brugse Jezuïeten.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als voorbeeld van een typisch boerenburgerhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw met karakteristieke plattegrond en gevelopstand van een dubbelhuis.

artistieke waarde

van de decoratief uitgewerkte bakstenen gevels van 1872 met stijlvolle friezen, een arduinen deuromlijsting en waardevolle stucplafonds in het interieur.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Goed te Zoetendale

Stuiver 44 (Lievegem)
Achterin gelegen woonhuis met mooie toegangsdreef van Rode Beuken en omhaagde voortuin, thans aangelegd als kruidtuin.