Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Bavo en kerkhof

Beschermd monument van 16-12-1999 tot heden

ID
10483
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10483

Besluiten

Parochiekerk Sint-Bavo en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 16-12-1999  ID: 3516

Beschrijving

De Sint-Bavokerk en het kerkhof te Vinderhoute zijn beschermd als monument.Waarden

Parochiekerk Sint-Bavo en aanpalend kerkhof zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde


De interieurinrichting en aankleding van de Sint-Bavokerk bevat uiterst interessant mobilair en opvallende gebrandschilderde ramen uit het derde kwart van de 19de eeuw. De meubilering werd grotendeels ontworpen door de architect van de kerk, August Van Santen, en werd uitgevoerd door de Gentse beeldhouwers Petrus de Vigne-Quyo en Antone Van Eenaeme, waarbij vooral de barokke altaren en retabels en de barok gesculpteerde kansel opvallen. Naast de tien kleurrijke glasramen ontworpen door L. Tytgat en uitgevoerd door Charles Van Crombrugghe met taferelen uit het leven van de H. Bavo zijn nog gebrandschilderde ramen te vermelden van Emile Van Crombrugghe, Camille Ganton-Defoin, Gustave Ladon en Daniël Coppejans.

historische waarde


De kerk en het omringende kerkhof vormen de kern van het dorp Vinderhoute met een geschiedenis die minstens teruggaat tot de 10de eeuw.
De kerk en het kerkhof vormen een site met archeologisch erfgoed, bewaard in het bodemarchief, van een oorspronkelijk middeleeuws dorpscentrum met kerk waarop de voormalige Sint-Baafsabdij rechten liet gelden, en waarvan de oudste, bovengronds bewaarde relicten, meer bepaald grafstenen, teruggaan tot de 16de en 17de eeuw.
Het ommuurde kerkhof werd aangelegd na de wederopbouw van de kerk in de tweede helft van de 19de eeuw. Aan de straatzijde, aan weerszij van de voorgevel van de kerk, wordt het kerkhof afgesloten door smeedijzeren hekwerk op een bakstenen muurtje en met bakstenen pilasters en een dito hek aan bakstenen hekstijlen.
Het heraangelegde kerkhof wordt verrijkt met twee grafkapellen: in het westen de neogotische zogenaamde "kosterskapel" en in het oosten een jongere neogotische grafkapel van de familie De Smet van 1904. Een monument van de gesneuvelden werd in 1960 ingewerkt in de kerkhofafsluiting.
Veel bewaard gebleven grafmonumenten en grafplaten zijn het resultaat van een selectie uit een verzameling van merkwaardige grafstenen uit de oude kerk, door pastoor C.L. De Laere (pastoor van 1852 tot 1880), bouwheer van de nieuwe parochiekerk, overgebracht naar het nieuwe kerkhof.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
De Sint-Bavokerk is een typisch voorbeeld van een eenvoudige neoclassicistische bakstenen kerk, opgetrokken in 1855-56 naar ontwerp van August Van Santen ter vervanging van een middeleeuwse kerk. Het betreft een driebeukige hallenkerk met vlak afgesloten koor en twee aansluitende imposante sacristieën aan de straatzijde met ingebouwde vierkante toren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilige Bavo en kerkhof

Dorsweg 6 (Lievegem)
Neoclassicistische bakstenen kerk opgericht in 1855-56 ter vervanging van een in 1854 gesloopt éénbeukig romaans kerkje met achthoekige toren. Omringend kerkhof met ijzeren afsluiting. Op het kerkhof, bakstenen neoromaanse kapel met graf van familie De Smet, met binnenin een calvarie.