Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Pieter en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-01-1981 tot heden

ID
10486
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10486

Besluiten

Parochiekerk Sint-Pieter met interieur en omgeving begrensd door de kerkhofmuur
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1981  ID: 1559

Beschrijving

De Parochiekerk Sint-Pieter en haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de kerk en de onmiddellijke omgeving, begrensd door de kerkhofmuur. De kerk werd eveneens beschermd als monument op 13 januari 1981.Waarden

De Sint-Pieterskerk, met haar onmiddellijk omgeving, begrensd door de kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Essestraat 1 (Maarkedal)
Dorpskerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde met georiƫnteerd koor afwijkend naar het zuiden op rechthoekig perceel aan hoek Essestraat, ruimte overeenstemmend met het vroeger kerkhof. Huidige kerk kende drie grote bouwfasen, de oudere bouwevolutie is evenwel slechts fragmentarisch bekend.