Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Haen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 104866   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104866

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met insteekverdieping onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Haen

Vlasmarkt 21 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen met insteekverdieping onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.