Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Witten Coninck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104870   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104870

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Witten Coninck

Vlasmarkt 31 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit het vierde kwart van de 16de eeuw.