Beschermd monument

Het Grote Goed te Voorde

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 10491   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10491

Besluiten

Hoeve Het Grote Goed te Voorde: omgrachte site met woonhuis en schuur
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2964

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de omgrachte site met woonhuis en schuur van het voormalige pachthof Het Grote Goed te Voorde.Waarden

De omgrachte site met woonhuis en schuur van het voormalige pachthof Het Grote Goed te Voorde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als oude pachthoeve waarvan de archiefdocumenten teruggaan tot 1370 en die oorspronkelijk afhankelijk was van een Gentse caritatieve instelling, namelijk de armendis van de Sint-Jacobskerk.
Als grotendeels behouden rechthoekige omgrachting die het erf met oude gebouwen omsluit.
Als precies gedateerd woonhuis van 1780 en bedrijfsgebouw van 1761 met voor die tijd karakteristieke vormgeving.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als architectuurhistorisch belangrijk voorbeeld van een vernieuwd hoevecomplex met gedateerde 18de-eeuwse gebouwen op een oude omgrachte middeleeuwse site.

artistieke waarde

van het boerenhuis van 1780 met kenmerkende gewitte gevels op gepikte plint, hoge rechthoekige beluikte vensters en omlijste deuren, een vrij oorspronkelijke plattegrond en behouden interieurelementen met onder meer een grote haard met bordenplank en in de "beste kamer" een laat 18de-eeuws stucplafond en schouw met stucguirlande.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Grote Goed te Voorde

Hogevoorde 21 (Lievegem)
Oud pachthof, oorspronkelijk afhankelijk van de armendis van de Sint-Jacobskerk te Gent, volgens archiefdocumenten teruggaand tot 1370.