Beschermd monument

Hoeve, gedateerd 1766

Beschermd monument van 31-12-1991 tot heden
ID: 10492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10492

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 31-12-1991  ID: 2424

Beschrijving

De hoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het historisch gebouw in vakwerk, alsook de jongere aanbouw.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de hoeve als volgt: "Als vakwerkbouw in hout en leem met strodak in rogge uit 1770, het laatst bewaarde gaaf exemplaar in het arrondissement Oudenaarde, waarbij een recentere annexe-vleugel harmonisch aansluit."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000828, Hoeve Weverbeekstraat 4, Schorisse (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve gedateerd 1766

Weverbeekstraat 4 (Maarkedal)
Voormalige hoeve in L-vorm met laatst in Maarkedal overgebleven authentieke woning in vakwerkbouw met lemen vullingen.