Beschermd monument

Villa G. Naeyaert

Beschermd monument van 25-04-2006 tot heden

ID
10494
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10494

Besluiten

Interbellumwoningen en kerk in het Miljoenenkwartier
definitieve beschermingsbesluiten: 25-04-2006  ID: 4470

Beschrijving

De woning G. Naeyaert, zonder de opstanden van de recente uitbreiding, met tuin is beschermd als monument.Waarden

De woning G. Naeyaert (exclusief de opstanden van de recente uitbreiding) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Alle panden, gebouwd tussen 1926 en 1940, zijn representatief voor de sociale segregatie die zich inzette in de 19de eeuwen voortduurde in de 20ste eeuw. Het zuiden van de stad Gent wordt een prestigieus en residentieel gebied. De verkaveling van de gronden in 1926 resulteerde in grote kavels en strenge bouweisen waardoor op de meest prestigieuze percelen van de wijk, namelijk aan het Paul de Smet de Naeyerplein, aan de Congreslaan, de Krijgslaan en de Onafhankelijkheidslaan, de voornaamste beroepscategorieën waaronder industriëlen en groothandelaars zich vestigden.

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatieve art decowoning uit 1930 naar ontwerp van Marin Braeckman. Het glas in lood bleef bewaard. De binnenafwerking met stucwerk, binnenschrijnwerk, vloeren en parketten, trap, schouwmantels, indirecte verlichting, badkamer, wandmeubel in de gang, bleven grotendeels bewaard en is representatief voor de interieurinrichting tijdens de art decoperiode.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De panden zijn op architecturaal vlak eveneens representatief daar ze de verschillende kunststijlen uit het interbellum vertegenwoordigen, zoals die pasten binnen de smaak van de maatschappelijke elite in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw (traditionele architectuur waaronder cottagestijI en Style Hoge, art deco, modernisme waaronder invloed van Le Corbusier, Amsterdamse School, Dudok).
De percelen worden in hun geheel beschermd, inclusief de tuin zone en het afsluithek.

Representatieve art decowoning uit 1930 naar ontwerp van Marin Braeckman. Het glas in lood bleef bewaard. De binnenafwerking met stucwerk, binnenschrijnwerk, vloeren en parketten, trap, schouwmantels, indirecte verlichting, badkamer, wandmeubel in de gang, bleven grotendeels bewaard en is representatief voor de interieurinrichting tijdens de art decoperiode.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa G. Naeyaert

Paul de Smet de Naeyerplein 12 (Gent)
Art-decowoning uit 1930 naar ontwerp van Marin Braeckman bestaande uit drie ongelijke traveeën en twee bouwlangen onder een gecombineerd dak (mansarde + zadeldak). In de tuin staat een garage in identieke stijl van het huis.