Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Andries

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 104966   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/104966

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Andries

Waaistraat 1 (Antwerpen)
Laatgotische kruiskerk met schip en toren uit de eerste helft van de 16de eeuw, transept, hoogkoor en zijkapellen uit de 17de eeuw, en een barokke klokkentoren uit het tweede kwart van de 18de eeuw.